Vývoj

Vývoj HW

Elektronická zařízení jsou dnes již neodmyslitelnou součástí jak průmyslu, tak domácností. Vývojem hardware se firma LG System zabývá od samého počátku její existence. Těžištěm je elektronika pro průmyslovou automatizaci. Společnost LG System realizuje ve vývoji hardware jak své záměry (LGA – PLC i modul LGA-CAN, převodníky KN, ...), tak dokáže realizovat i záměry svých zákazníků (doslova na míru) – zobrazovací panely, SGA, SGB, WMBS, ...).

Naše společnost má zkušenosti s nejrůznějšími (průmyslovými) sběrnicemi (CAN, RS485,RS232 apod.), ale i s bezdrátovým přenosem dat (WMBS). Jsme schopni přizpůsobit svá stávající zařízení pro potřeby (nových) zákazníků, případně jim navrhnout efektivnější řešení pokud by úprava našeho zařízení byla například neekonomická (nebo technicky nemožná).

V posledních letech LGS proniká i do domácí automatizace (Energy ...). Zde se snažíme efektivně kombinovat své vlastní zařízení a zařízení jiných výrobců (EnOcean, převodník na LAN a BlueTooth – zatím plánovaný). Na našem Eshopu se můžete přesvědčit o četnosti nabízených produktů a zboží propojených v rámci našeho vývoje a elektro projekce do funkčního celku.

Vývoj SW

Neodmyslitelnou součástí naší činnosti je vývoj software pro vlastní zařízení, včetně aplikací na PC. Stejně tak nabízíme možnost vývoje softwarové aplikace na zakázku. Převážně se specializujeme na software spojený se specifickým hardware. Jedná o vytvoření takzvaného firmware, což je interní software pro zařízení s mikroprocesorovým obvodem (řídicí systém, dálkový rádiový ovládač, sběrnicový modul, spotřební elektronika), nebo o PC aplikaci, která obvykle komunikuje s externím zařízením (sběr dat, fotografování zboží, rozpoznávání čárových kódů, vyhodnocování dat pro řízení výrobní linky).

Příklady reálných aplikací a zařízení, pro které jsme realizovali software:

Firmware

  • Vlastní PLC automat LGA se vstupy, výstupy a sběrnicemi CAN, RS-485, RS-232
  • Průmyslové rozšiřující moduly pro sběrnice CAN a RS-485 nebo RS-232
  • Průmyslové informační LED panely
  • Systém pro detekci roviny a výšky uzávěrů lahví pomocí skenování povrchu laserem
  • Plně bezdrátové elektrické fotovoltaické žaluzie Energy, včetně dálkových ovládacích prvků a automatizace spouštění od času nebo venkovního osvitu
  • Systémy SGA/SGB pro inteligentní řízení trackerů fotovoltaických elektráren
  • Detektor intenzity a směru osvitu (pro optimalizaci řízení fotovoltaických trackerů)

PC software

  • Modulární PC software vzdálené správy fotovoltaických elektráren (monitorování hodnot, dějů a poruch, nastavování parametrů, případně dálkový servis trackovacího systému)
  • PC aplikace pro automatické fotografování palet se zbožím v logistických centrech, nebo na výrobních linkách, včetně archivace fotografií. Aplikace může například spolupracovat s balicí linkou a dokáže podle čárových kódu z fotografií, nebo připojené čtečky rozhodovat o způsobu zabalení.
  • Webové aplikace/stránky pro snadný přístup ke spravování fotovoltaických elektráren (využití technologií PHP, Flash, Flex, Java).