Laserový detektor uzávěrů lahví

V ČR zcela unikátní zařízení, které pomocí laserových snímačů skenuje uzávěr láhve a vyhodnotí kvalitu zašroubování. Zřízení je určeno k montáži do automatizované linky za plničku a šroubovačku lahví.

Laserový detektor uzávěrů lahví

Základní popis systému

Zřízení je určeno k montáži do automatizované linky za plničku a šroubovačku lahví.  Systém Neurologic detekuje průchod plastového šroubovaného uzávěru pomocí optických závor a měří kvalitu jeho zašroubování pomocí laserových měřících snímačů. Chybu zašroubování uzávěru vyhodnocuje na základě výšky, křivosti uzávěru a šikmosti vrchlíku, což indikuje správnost natočení šroubu. To znamená, že je schopen rozpoznat špatně zašroubovaný uzávěr jen tehdy, pokud se vyznačuje buď vyšší šikmostí (sklonem), jinou výškou nebo otočením, než-li dobře zašroubované uzávěry.

Parametry definující práh rozpoznání chybného uzávěru (šikmost, výška...) jsou nastavitelné uživatelem. K tomu je zařízení vybaveno malou klávesnicí a znakovým displejem.

Dále je řídící panel vybaven dvěma digitálními výstupy (detekce lahve a detekce špatného víčka) a vstupem pro automatické přepínání několika různých nastavení detekce, které jsou připojeny do řídícího PLC systému Allen-Bradley. Ten tyto vstupy a výstupy obhospodařuje, může ovládat automatický vyřazovač lahví nebo být připojen k nadřazenému systému např. pomocí ethernetu apod.

 

Jak systém pracuje

Hlavice zařízení se skládá z 3 nebo 4 senzorů dle konfigurace. Optická IR brána sleduje aktuální pozici víčka. Dále tu jsou tři laserové senzory, které skenují povrch víčka a získají 3D model bodů povrchu víčka. Všechny senzory jsou přivedeny do řídícího panelu, který zpracuje data a pomocí regresní analýzy je následně nalezena rovina, která nejvíce odpovídá naměřeným bodům. Systém pak z výpočtů vyhodnotí, zda je víčko dobře zašroubované.  Na následujícím obrázku je vyobrazení hlavice se senzory a s grafickým znázorněním způsobu snímání víčka.

Komponenty systému Neurologic

Celý systém je řešen universálně tak, aby šel bez problému integrovat do automatizované linky, kde je řízen nadřazeným PLC systémem nebo jako samostatné zařízení pracující autonomně, které je schopno samostatně ovládat vyřazovač lahví. Má svůj vlastní PLC systém. Neurologic má 3 základní díly vzájemně propojené kabeláží:

  • Hlavice se senzory
  • Řídící panel
  • Rozváděč s elektrokomponenty a PLC systémem

Hlavice se senzory

Hlavici je možno dodat jako samostatné zařízení se stojnami nebo pouze hlavici, která se uchytí na linku pomocí stávajících mechanických dílů. Hlavice obsahuje optickou IR bránu a 2 nebo 3 laserové snímače dle konfigurace.

Řídící panel

Řídící panel je „mozek“ celého systému. Lze ho umístit přímo na rozváděč s elektrokomponenty nebo na libovolné místo na lince tak, aby k němu měl operátor linky dobrý přístup. Je připojen pomocí konektorů a jeho instalace je velmi snadná. Řídící panel je vybaven klávesnicí a LCD displejem. Nastavují se na něm parametry systému.

Rozváděč s elektrokomponenty a PLC systémem

V rozváděči jsou umístěné drivery k laserovým snímačům, zdroj, relátka, jističe, svorkovnice a PLC systém Allen-Bradley (MicroLogix1100). Rozměry rozváděče jsou 500 x 500 x 210.

Zpět do archívu

Soubory ke stažení