Všeobecné obchodní podmínky společnosti LG System spol s r.o.

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu je společnost LG System spol. s r.o. se sídlem Jasmínová 808, 252 42 Jesenice IČ: 26 16 46 12, DIČ: CZ 26 16 46 42 zapsaná u Městského soudu v Praze Spisová značka: C 76046, dále jen prodávající. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Dále jen kupující.

II. Vyřízení objednávky

Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. U zboží, které je nutné vyrobit na míru kupujícího bude kupující kontaktován obchodním zástupcem prodávajícího k přesné specifikaci zboží a určení konečné ceny. Kupní smlouva se uzavírá odesláním potvrzení prodávajícím na e-mail kupujícího.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III. Expedice zboží

Pokud je objednané zboží skladem expeduje prodávající objednávku maximálně do tří pracovních dnů. V případě, že objednané zboží skladem není, bude prodávající kupujícího informovat o jeho dostupnosti a odeslání se uskuteční dle dohody s kupujícím. Pokud by objednaný výrobek nebyl vůbec dostupný, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň mu nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním.

IV. Doprava zboží

Dopravu zajišťuje prodávající prostřednictvím expresní balíkové služby PPL nebo České pošty. Přepravní služba PPL doručuje zásilky po ČR do 24 hodin. Pro případnou komunikaci přepravní služby s kupujícím doporučuje prodejce, aby kupující v objednávce uváděl svoje telefonní číslo. Zboží může kupující osobně vyzvednou na provozovně firmy: LG System spol. s r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4.

V. Ceny a platební podmínky

Veškeré ceny jsou na stránkách e-shopu uváděny včetně DPH. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z uvedených způsobů: dobírkou, převodem peněz na účet prodejce nebo hotově při převzetí zboží. Při platbě převodem je zboží kupujícímu odesláno až po připsání peněz na účet prodávajícího. V případě, že kupující žádá vystavení daňového dokladu uvede při registraci IČ a DIČ.

VI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem České republiky. Jako záruční list obvykle slouží prodejní faktura nebo dodací list (podrobnosti viz. Reklamační řád).

VII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Na žádost kupujícího budou všechny osobní údaje smazány okamžitě. Prodejce si vyhrazuje právo maximálně 2x do roka zaslat kupujícímu na poskytnuté osobní údaje marketingové informace.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.6. 2012 a ruší všechny předchozí znění. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.