Testovací stolice elektrických zařízení

Home page  /  E-shop  /  Průmyslová automatizace  /  Průmyslová zařízení, stroje a testery  /  Testovací stolice elektrických zařízení

Tento systém zahrnuje poloautomatické testovací pracoviště, které slouží pro nastavení a kontrolu provozních parametrů, nahrání aktuálního firmware, testy elektrické bezpečnosti (izolační odpor, kontinuita PE vodiče, dielektrická pevnost, atd.) ale i jakýchkoliv dalších parametrů, např. testy hlučnosti, měření příkonu, proudu, napětí, elektrického odporu, otáček, osvětlení, celistvosti obvodů, testy tlaku, teploty, kabelových svazků, atd. Sekvence testů, jejich parametry a výsledky jsou uloženy v MySQL databázi.

Testery zahrnují rozvaděče s elektro výzbrojí, ovládací pult, kabinu pro testování a kontaktovací konektory. Řízení stroje zajišťuje řídící systém SIEMENS SIMATIC S7-300 s propojením na průmyslový PC. Dodávka testerů zahrnuje také programové vybavení, které je však nutné vždy přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka.

LG System spol. s r.o. - Testovací stolice elektrických zařízení

Měna:

Naše cena bez DPH: 1 900 000 Kč
Naše cena s DPH: 2 299 000 Kč
Dostupnost: Na skladě
Skladem: 0 ks
Kód:
Záruka: 24 měsíců
Výrobce: LG SYSTEM

Při výstupní kontrole elektrických zařízení jsou u kvalitních výrobků velké požadavky na testování jejich elektrických ale i ostatních parametrů. Ověřování těchto parametrů lze na výstupu výrobní linky řešit polo-automatizovaným pracovištěm pro ověřování parametrů zařízení. Výhodou těchto pracovišť je vyšší zabezpečení ochrany obsluhy při testech vysokým napětím, zabránění přístupu k živým částem v průběhu testu, možnost SW nastavení řídících jednotek výrobků a realizace záznamu měřených hodnot do databáze.

LG Systems nabízí výrobu TESTERŮ, které slouží právě pro testování provozních parametrů elektrických zařízení při výstupní kontrole. Dodávka testovací stolice se skládá z rozvaděče s elektro výzbrojí, ovládacího pultu, kabiny pro testování a kontaktovacích konektorů, které jsou nezbytné pro připojení zkoušeného výrobku. Řízení stroje zajišťuje řídící systém SIEMENS SIMATIC S7-300 ve spolupráci s průmyslovým PC. V dodávce testovací stolice je obsaženo také programové vybavení a veškerá dokumentace testeru. Po instalaci a oživení testovacího pracoviště je také během zkušebního provozu proškolena obsluha. Testovací stolice je díky unikátním požadavkům dle testovaných výrobků vždy originál a pracoviště lze při návrhu vždy upravit tak, aby bylo možné ho zakomponovat do výrobní linky.

Naši vývojáři a projektanti Vám zpracují analýzu řešení testovací stolice dle požadavků a konzultací, následně je dle odsouhlasené analýzy zpracována cenová nabídka. Jsme schopni navrhnout zařízení, které provádí automaticky testy elektrické bezpečnosti (izolační odpor, test PE vodiče, dielektrická pevnost), dále mohou být prováděny testy hlučnosti, měření příkonu, proudu, napětí, elektrického odporu, otáček, osvětlení, měření celistvosti obvodů a dalších veličin. Testovací stolice je možné doplnit o zařízení, které fungují jako konfigurační nástroje řídících jednotek inteligentních výrobků.

Dle analýzy a testovaných výrobků je provedeno HW sestavení testeru, projektanti navrhnou zapojení a elektro výzbroj rozvaděče, konstruktéři navrhnou zakomponování pracoviště do výrobní linky, vzhled testovací kabiny, ovládací pult a dle typu připojení zařízení kontaktovací konektory. Programátoři vyvinou SW, který provádí testovací algoritmy a ovládá se s ním celé pracoviště.

Naši konstruktéři modelují zcela unikátní odolná kontaktovací jehlová pole pro připojování jak silových obvodů zařízení, tak i pro připojování komunikačních prvků. Pro silové obvody jsme schopni vyvinout jehlové pole s proudovou přenositelností do 50 A (ve výjimečných případech až 400 A). Základní deska jehlového pole je konstruována z materiálu spadajícího mezi materiály s třídou hořlavosti V0 a zbytek konektoru je vyroben z dílů PVC.

Kontaktovací pole pro komunikační sběrnice je možné vyrobit také pro jakýkoliv typ připojení dle požadavků zákazníka. Při kontaktování komunikačních sběrnic jsou nejčastěji využívané datové linky RS232, RS485, speciální sběrnice či klasické analogové řízení 0 – 10 V.

Díky testům bezpečnosti vysokým napětím jsou v testovací stolici použité komponenty na cestě toku energie od zdroje VN až po kontaktovací jehlové pole (VN relé, VN kabely, apod.) dimenzovány na napětí až do 5 kV.

Testovací stolice navrhujeme a aplikujeme hlavně pro elektrické zařízení spadající do skupiny třídy ochrany I. Ovšem tato skupina není jedinou skupinou zařízení, pro které je možné testovací pracoviště navrhnout a sestavit. T ester lze vyrobit v podstatě pro jakékoliv elektrické zařízení. Mezi jednotlivými nejčastěji používanými testy můžeme jmenovat např. test ochranného vodiče, test izolačního odporu, test dielektrické pevnosti, test měření stanovených otáček a příkonu motoru, test celistvosti obvodů, měření odporu, test přítomnosti ventilů, testování sepnutí relé, test nadměrné hlučnosti, testování osvětlenosti, testování příkonu topných těles apod.

Použité systémy a měřící přístroje v testovací stolici mezi sebou komunikují po PROFIBUS, přístroje pro testování bezpečnosti komunikují po sériové lince RS232 a samozřejmě nechybí možnost připojení testeru do ethernetové sítě, po které poté probíhá přenos měřených dat. Jednotlivé testy jsou vyčítány z databáze podle typu testovaného výrobku. V databázi lze po heslovaném přístupu volně měnit parametry testů. Definování typu jednotlivých testovaných výrobků je dáno jejich identifikačním kódem, který je snímán pomocí příslušné čtečky.

Testovací stolice jsou napájeny z napěťové soustavy 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-S, jejich instalovaný příkon je dán více méně maximálním příkonem testovaných zařízení plus energie potřebná na vlastní spotřebu testeru (cca do 1 kW).

Cena testovacích pracovišť je orientační a odvíjí se od požadavků na testy a od typu zařízení, která mají být testována. Termín dodání je do 4 měsíců a může se lišit dle rozsahu dodávky.

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?