Služby - energetika

LG System nabízí systém výstavbu malých domácích FVE, dálkové správy FVE, VE, řízení trakovacích FVE a řízení P,Q.

V posledních letech došlo k velkým změnám v oblasti výroby elektrické energie. Svůj vliv na to má několik faktorů. Svou roli v tom hrají ceny technologií, nařízení EU a všeobecné občanské mínění a celkový postoj společnosti ke konvenčním a vesměs neekologickým zdrojům elektrické energie.

Společnost LG System tento vývoj v energetice zachytila a přišla na trh s několika produkty, které mají zvýšit energetickou výnosnost obnovitelných zdrojů a přinést provozovatelům dokonalý přehled nad jejich zařízeními.

Výstavba malých domácích elektráren

Uvažujete o výstavbě malé domácí fotovoltaické elektrárny do výkonu 30kW? Stačí, abyste se obrátili na naší společnost. Náš obchodní zástupce Vás zdarma navštíví. Na místě s Vámi provede konzultaci a následně připraví cenovou nabídku s výpočtem návratnosti investice. Naše společnost Vám pomůže s jednáním s úřady a s administrativní částí projektu, vypracuje elektroprojekt, dodá mechaniku, elektrokomponenty provede montáž. Posledním krokem je provedení revize a odeslání žádosti o udělení licence na ERU.

Součástí dodávky je i dálkový monitoring FVE s přístupem přes webové rozhraní z kteréhokoli místa, kde je připojení k internetu. Můžete tak svojí elektrárnu nepřetržitě sledovat. Systém umí sám vyhodnotit různé typy závad a sám Vám odešle email s informací o problému a případně upozorní na nutnost servisu a hlídá i termíny pravidelných revizí.

Délka výstavby malé domácí FVE je kolem 4-5měsíců. Je třeba brát v úvahu, že nelze krátit termíny, které jsou stanoveny zákony ČR. Zde jsou kroky, které Vás čekají:

 • Vyplnění formuláře pro rezervaci výkonu elektrárny a odeslání příslušnému provozovateli distribuční sítě
 • Zahájení řízení se stavebním úřadem a vyčkat na souhlas s výstavbou
 • Zahájit proces poptávky díla a vybrat dodavatele FVE a podepsat smlouvu o dodání FVE
 • Vypracování projektu FVE
 • Odeslání projektové dokumentace distributorovi a čekat na schválení (stanovený termín je 30 dnů)
 • Samotná realizace - montáž konstrukce, montáž panelů, elektrické zapojení, oživení a testovací provoz
 • Revize díla
 • Podat žádost o licenci na výrobu elektřiny na Energetický regulační úřad (stanovený termín je 30 dnů)
 • Žádost distributorovi o připojení vaší elektrárny do sítě

Představujeme náš systém dálkové správy

Co Vám náš systém přinese?

 • Snadné a okamžité zjištění příčiny poklesu výroby energie (minimalizace ztrát)
 • Podrobná automatická detekce chyb jednotlivých zařízení na elektrárně včetně polohovacích jednotek, měničů, měřících jednotek i odpojených jističů
 • Vzniklá porucha je na dálku rychle lokalizována a popsána, není vyžadován specialista na místě
 • Automatické hlášení poruch servisním pracovníkům přes SMS
 • Přístup k elektrárně přes webové rozhraní (přehled poruch, statistiky, nastavení)
 • Sledování funkce celku i jednotlivých částí a ukládání historie stavů včetně počasí do databáze
 • Možnost průběžného porovnávání výsledků s teoretickým modelem výkonu elektrárny
 • Kontrola nad polohováním
 • Stáhněte si informační leták

Představujeme náš systém řízení výkonu a učiníku měniču Danfoss pomocí systému LGA

Co Vám náš systém přinese?

 • Řešení pro řízení výkonu a účiníku měničů Danfoss řady TLX+.
 • Navrženo pro potřeby fotovoltaických elektráren
 • Vstupem je rozhranní odběratele, tedy suché kontakty definující výkon a účiník.
 • Výstupem jsou sběrnice na bázy RS485, kde ke každé z nich je možno připojit až 64 měničů.
 • Jako doplňkovou funkci lze využít rozhraní pro připojení k PC a monitorování jednotlivých měničů.

Představujeme naše zařízení SGA01/SGB01 pro ovládání až čtyř os trackerů FVE

Co Vám náš systém přinese?

 • Zapojitelné do sítě (ModBus RTU) ovládané nadřazeným systémem
 • Navrženo pro fotovoltaické elektrárny
 • Vybaveno procesorovou jednotkou s nahraným softwarem (lze aktualizovat po síti)
 • Používá vlastní algoritmy pro výpočet backtrackingu (sledování slunce a zamezování stínů)
 • Podporuje měření rychlosti větru z digitálního anemometru (čítač pulzů), data může sdílet celá síť.
 • V síťi ModBus může SGA sloužit jako opakovač (řešení dlouhého vedení a větvení)
 • Každý pohon je připojen pěti vodiči (2xmotor, 1x koncový spínač, 1x enkodér,1x nulový potenciál)
 • 4 doplňující vstupy pro volitelné funkce
 • Napájeno stejnosměrným napětím 12V až 24V podle typu použitého motoru (maximálně do 10A)
 • Dokáže identifikovat různé příčiny selhání pohonu (přerušený přívod, nadproud, selhání enkodéru, vadný koncový spínač atd.).
 • Možnost dodávání s kompletním plastovým rozváděčem napájeným ze sítě 230V
 • Rozváděč vyhovuje krytí IP65 a navíc může být doplněn o přepěťovou ochranu.
 • Stáhněte si katalogový list

Máme řešení i pro Vás

Pokud máte zájem o více informací můžete nahlédnout do našich případových studií nebo kontaktovat našeho obchodního zástupce, který Vám rád pomůže a odpoví na Vaše případné dotazy.