Malá domácí FVE 12kW

Zvláště v letošním roce (2012) jsme pocítili výraznou poptávku po malých domácích FVE na střechy rodinných domů. Výkony námi dodávaných FVE se pohybují kolem 10kW. Rozhodujícím faktorem je velikost a orientace střechy a dále pak finanční možnosti investora (majitele elektrárny).

Malá domácí FVE 12kW

Zákazník poptal dodávku malé domácí FVE o výkonu 12kW. Vypracovali jsme projekt na základě jeho požadavků. Jako zdroj elektrické energie byly vybrány solární panely od výrobce Yingli Solar, konkrétně typ YL240P-29b. Na poptávaný výkon bylo třeba 50ks panelů. Konstrukční systém na uchycení panelů na střeše byl zvolen od výrobce Alupa. Střídač byl vybrán od firmy Danfoss. Výhoda střídačů Danfoss je, že mají 3MPP trackery. Zákazníkovi jsme nabídli kompletní systém včetně dálkového monitoringu přes webové rozhraní. Tento systém je schopný automaticky detekovat základní stavy elektrárny a v případě poruchy automaticky odeslat email na předem definovanou adresu. Demo tohoto monitoringu si můžete prohlédnout na adrese: http://fvedemo.lgsystem.cz/index.php. Výstavba FVE elektrárny je v řadě krocích ovlivněna legislativou a přístupem dotčených orgánů. Vypracování nabídky řešitelem a schválení této nabídky investorem je začátek celého martyria.

Kroky nutné k realizaci FVE:

  • Vyplnění formuláře pro rezervaci výkonu elektrárny a odeslání příslušnému provozovateli distribuční sítě
  • Zahájit proces poptávky díla a vybrat dodavatele FVE a podepsat smlouvu o dodání FVE
  • Vypracování projektu FVE
  • Odeslání projektové dokumentace distributorovi a čekat na schválení (stanovený termín je 30 dnů)
  • Samotná realizace - montáž konstrukce, montáž panelů, elektrické zapojení, oživení a testovací provoz
  • Revize díla
  • Podat žádost o licenci na výrobu elektřiny na Energetický regulační úřad (stanovený termín je 30 dnů)
  • Žádost distributorovi o připojení vaší elektrárny do sítě

Z výše uvedených bodů vyplývá, že doba realizace se musí počítat minimálně kolem 2 měsíců.

Samotná realizace pak mnoho času nezabere. Dva až tři dny pracovali na střeše pokrývači. Bylo třeba nainstalovat držáky konstrukce pod střešní tašky a na tyto držáky pak namontovat nosnou konstrukci z profilů ALUPA na které se pak namontovali solární panely. Poté nastoupili na dva dny elektrikáři, kteří provedli elektrické zapojení, montáž střídače a rozváděče s ovládacími prvky. Šestý den byla provedena revize a předání díla. V tuto chvíli mohl investor poslat žádost o licenci na ERU

Vhodným doplňkem, zvláště u starších domů, jsou panely solární ventilace. Tyto panely Vám můžeme namontovat a zprovoznit při realizaci solární elektrárny na střeše. Více o panelech solární ventilace si přečtěte zde: http://www.lgsystem.cz/domaci-automatizace/clanky/recenze/solarni-ohrivace-a-ventilacni-panely/.

Zpět do archívu