FVE Myslív 3MW - Monitoring DC větví

Zákazník měl již vybudovanou statickou FVE, ale praxe ukázala, že elektrárna měla nedostatečně monitorovanou DC stranu. Použité střídače nedovolovaly dostatečně monitorovat DC stranu a detekovat vadné stringy a vyhlašovat alarmy.

FVE Myslív 3MW - Monitoring DC větví

Naše společnost byla oslovena, aby navrhla systém, který by umožnil monitorovat DC stranu bez větších zásahů do instalace a přerušení výroby. Nabídli jsme řešení systému s Hallovými sondami, a jeho instalaci u zákazníka. Naše řešení zákazník schválil a objednal.

Na každou DC větev jsme nainstalovali Hallovu sondu. Sondy jsou určené k montáži na DIN lištu do rozváděče s krytím alespoň IP55. Signál z Hallových sond zpracovávají převodníky s rozhraním ethernet. Vlastnosti převodníku:

  • má vlastní krytí IP20, a vyžaduje montáž do skříně s krytím alespoň IP55
  • je určena k montáži na 35 mm DIN lištu, která je dlouhá min.15cm
  • je napájena 24 VDC/ 200mA
  • komunikuje po ethernetu
  • lze k ní připojit až čtyři Hallovy sondy

Jednotky jsou přes ethernet připojeny k PC s monitorovacím SW. PC je dále osazeno GSM modemem pro odesílání poruchových SMS na předem definovaná čísla. Systém vyžaduje připojení k internetu s pevnou IP adresou. K monitorovacímu systému je přístup přes webový prohlížeč (webové rozhraní) z kteréhokoli místa, kde je přístupné připojení k internetu. Stejně tak vzdálená správa se provádí pomocí webové aplikace na vzdáleném počítači. Systém zobrazuje informace o výrobě za den, týden měsíc, rok, od počátku, na webové aplikaci pomocí graficky znázorněné numerické tabulky z údajů od Hallových sond.

GSM modem zajišťuje rozesílání SMS zpráv o nastavitelných diagnostických hlášení a poruchách. Nastavení se provádí jako u monitoringu přes webové rozhraní vzdáleným přístupem.

Instalace Hallových sond a oživení celého monitoringu včetně práce programátorů trvalo u 3MW elektrárny cca 1 týden. Celá akce proběhla za plného provozu elektrárny bez nutnosti jejího odpojení od rozvodné sítě nebo přerušení výroby.

Součástí dodávky byla i meteostanice. Údaje z této meteostanice jsou zobrazeny rovněž na monitorovacím rozhraní.

Zpět do archívu