Dálková správa a řízení FVE Žatčany

Investor plánoval výstavbu trakovací fotovoltaické elektrárny 0,995 MW v katastru obce Žatčany na Jižní Moravě. Společnost LG System byla poptána na dodávku kompletního elektroprojektu mimo VN, dodávku řídících systémů trakování, dodávku SW pro dálkovou správu a řízení a EZS elektrárny.

Dálková správa a řízení FVE Žatčany

LG System uspěl se svojí nabídkou a stal se dodavatelem na všechny poptávané části. Naši projektanti vypracovali kompletní elektroprojekt. Na FVE Žatčany jsme dodali celkem 120ks řídících systémů SGA01 pro řízení trakování, 16ks řídících systémů LGA01-112A a 10ks rozšiřovacích I/O modulů LGA-SH14-CAN pro kompletní monitoring FVE.

Na FVE Žatčany ovládá jeden systém SGA01 4 jednoosé trackery. Systémy SGA01 komunikují po ModBus RTU s nadřazeným systémem LGA01-112A v hlavní rozvodně FVE. Systém LGA01-112A obsahuje obvod reálného času a je po lince RS232 propojen s řídícím PC elektrárny. Systém SGA01 je vybaven procesorovou jednotkou s nahraným softwarem, který lze aktualizovat po síti z nadřazeného LGA01-112A. Systém používá vlastní algoritmy pro výpočet backtrackingu (sledování slunce a zamezování stínů). Na FVE Žatčany jsou nainstalovány 3 ks anemometrů připojených k SGA01 a měří rychlost větru,kterou pak sdílí všechny SGA01. Pokud rychlost větru překročí stanovené meze jsou trackery uvedeny automaticky do vodorovné polohy. Dále jsou na elektrárně nainstalována 2 čidla osvitu SOLMEAS01, která jsou opět propojena se sítí SGA01 a systémy na základě skutečného osvitu dorovnávají aktuální polohu trackerů. Systém SGA01 dokáže identifikovat různé příčiny selhání pohonu (přerušený přívod, nadproud, selhání enkodéru, vadný koncový spínač atd.). Na FVE Žatčany jsme systémy SGA01 dodávali s kompletním plastovým rozváděčem napájeným ze sítě 230V. Rozváděč vyhovuje krytí IP65 a navíc je doplněn o přepěťovou ochranu. V automatickém režimu řídí pohyb panelů centrální řídící systém LGA01-112A, který má k dispozici informace o čase, aktuálním svitu a intenzitě větru. Je zde vyloučena závislost na vyšším a snadno zranitelném systému (PC s operačním systémem apod.). Polohování splňuje kritérium backtrackingu, tedy zabránění vzájemného stínění panelů

Pro monitoring FVE Žatčany je použit PC se systémem Windows 7 umístěným v hlavní rozvodně. PC je po lince ETHERNET přes převodníky připojeno ke všem monitorovacím systémům LGA01-112A, které jsou na elektrárně. PC je připojeno k síti internet a komunikuje s nadřazeným serverem v centrále společnosti, kde se ukládají všechny data k dalšímu zpracování a zobrazení na webovém rozhraní. Systém umožňuje:

 • Snadné a okamžité zjištění příčiny poklesu výroby energie (minimalizace ztrát)
 • Podrobná automatická detekce chyb jednotlivých zařízení na elektrárně včetně polohovacích jednotek, měničů, měřících jednotek i odpojených jističů
 • Vzniklá porucha je na dálku rychle lokalizována a popsána, není vyžadován specialista na místě
 • Automatické hlášení poruch servisním pracovníkům přes SMS
 • Přístup k elektrárně přes webové rozhraní (přehled poruch, statistiky, nastavení)
 • Sledování funkce celku i jednotlivých částí a ukládání historie stavů včetně počasí do databáze
 • Možnost průběžného porovnávání výsledků s teoretickým modelem výkonu elektrárny
 • Kontrola nad polohováním fotovoltaických panelů (webový manuální režim, nebo přes SMS pro servisní potřeby)

Jak funguje rychlá a podrobná identifikace poruch:

 • Jednotlivá zařízení elektrárny (měniče, polohovací jednotky, jističe, řídicí automaty) jsou vybavena monitorovacími funkcemi dostupnými přes dálkovou správu
 • Poruchy na těchto zařízeních automaticky generují zprávy o chybách (alarmy)
 • Zprávy o chybách je možno automaticky zasílat jako SMS zvolené odpovědné osobě
 • Každá definovaná skupina zařízení může mít zvolenu vlastní nezávislou odpovědnou osobu
 • Přesnější popis závady a seznam poruch lze přečíst z webového rozhraní
 • Poruchy se ukládají do databáze historie pro potřeby odhalení dlouhodobých nebo souvisejících problémů

Jak je řízeno polohování panelů:

 • V automatickém režimu řídí pohyb panelů centrální průmyslový automat, který má k dispozici informace o čase, aktuálním svitu a intenzitě větru. Je zde vyloučena závislost na vyšším a snadno zranitelném systému (PC s operačním systémem apod.)
 • Polohování splňuje kritérium backtrackingu, tedy zabránění vzájemného stínění panelů
 • Systém v sobě integruje ochranu před účinky silného větru. Ta spočívá v detekci intenzity větru a stanovení maximálního bezpečného naklopení panelu
Kontrola provozu elektrárny přes webový prohlížeč:
 • Veškeré dálkově sledovatelné stavy elektrárny jsou dostupné přes webové rozhraní, tedy bez speciálního softwarového vybavení
 • Dostupné jsou například následující informace: seznam poruch (aktivní + historie), hodnoty jednotlivých měničů (tabulkově i graficky), celkový výkon měničů, odchylky vyrobené energie jednotlivých měničů, chování polohovacích jednotek, stava historie počasí, výrobní statistiky za zvolené období
 • Každá zjištěná porucha je navíc identifikována polohou na mapě elektrárny
 • Polohovací jednotky lze uvést do manuálního režimu a libovolně nastavovat úhly naklopení panelů, stejně tak lze provádět servisní operace s pohony (referování, kalibrace)
 • Výběr naklápěcích panelů se provádí přímo nad grafickým plánkem elektrárny, k tomu jsou předdefinovány často používané výběry
 • Nadřazený správce elektrárny má možnost definovat zodpovědné osoby pro řešení určitých skupin poruch (např. dle oboru) pro dané období

Využití GSM služeb:

 • Díky podpoře odesílání SMS o aktuálně vzniklých poruchách nemusí odpovědná osoba aktivně kontrolovat stav elektrárny za použití počítače s internetem
 • Přes SMS zprávy lze v omezené míře ovládat polohování panelů pro potřeby servisních úkonů

Zde si můžete stáhnout a prohlédnout dokumentaci k realizovanému projektu:

Zpět do archívu