Vlastní výrobky - domácí automatizace

Společnost LG System vstoupila na trh domácí automatizace vlastním výrobkem. Energy je chytré řízení elektrické žaluzie napájené z baterie, která je následně dobijena sluneční energií z fotovoltaického článku. Jednoduší ovládání základních funkcí žaluzie zajišťuje bezdrátové tlačítko řídící žaluzii přes radiový signál. Komfortním ovladačem pak můžete celou žaluzii zautomatizovat, jak časovými scénami, tak přímo regulací dle venkovního osvitu přes solární regulátor. Výrobek Energy byl navrhnut jako levnější varianta elektrického stínění. Odpadá nákladná elektro instalace a další stavební úpravy.

Více o systému Energy zde.

Pro zobrazení animace simulující ovládání žaluzie klikněte zde.