Zabezpečovací Systémy (EZS)

Elektronické zabezpečovací systémy jsou soubor zařízení složený z několika částí, tvořících komplexní bezpečnostní celek (čidla, ústředny, přenosové prostředky, signalizační a ovládací panely).Propojení čidel s ústřednou může být realizováno drátově nebo bezdrátově. EZS monitoruje vstup neoprávněných osob do prostorů, které jsou touto EZS střeženy, a následně při vyhlášení poplachu dávají podnět pomocí pultu centrální ochrany nebo GSM bránou k přivolání policie nebo bezpečnostní služby. Instalaci EZS předchází zpracování bezpečnostního posouzení objektu, které stanoví kritická místa a vyhodnotí veškerá rizika, definuje úroveň a stupeň zabezpečení a navrhne technické řešení, včetně návrhu režimového opatření. Po zpracování projektu, následuje instalace zařízení, proškolení obsluh a uvedení do trvalého provozu. Součástí nabízených služeb společnosti je také provádění servisu, pravidelných revizí a kontrol zařízení.