Jednotný Čas (JČ)

Jednotný Čas (JČ)

Sytém jednotného času zobrazuje přesný čas a je určen především pro kanceláře, hotely, banky, továrny. Dále je také využíván pro řízení hodin a zvonků ve školách, gymnáziích a výrobních organizacích. Téměř všechny autonomní a řídící hodiny mohou být vybaveny přijímačem signálu DCF (vysílač u Frankfurtu nad Mohanem), který pokrývá celé území České republiky a zajistí stoprocentní synchronizaci hodin se světovým časem.