Docházkové systémy (DS)

Docházkové systémy ( DS ) slouží ke sběru informací o čase a důvodu príchodu nebo odchodu místem kontroly a jejich dalšímu zpracování s vazbou na zpracování docházky a mzdovou agendu. K identifikaci pracovníka se používají tatáž média jako u systémů ACS.