Systém inteligentního domu Mediola

Když se řekne inteligentní dům, každý si hned představí rozsáhlé rekonstrukce, složité řídící jednotky, instalaci drahých ovládacích zařízení a koncových prvků. Takovéto instalace se vyplatí realizovat při kompletních rekonstrukcích, nebo při výstavbě nových domů. Každý ovšem nemá na tyto rekonstrukce dostatek finančních prostředků a tak nastává otázka, jak si zřídit systém inteligentního domu i bez větších stavebních zásahů a za přijatelnou cenu. Pro tuto možnost se nabízí právě systém Mediola.

Systém inteligentního domu Mediola

Mediola je systém, který je založen hlavně na bezdrátové komunikaci s ovládacími prvky a ostatními zařízeními. Základem je centrální brána (Obr.1), která tvoří srdce systému. Tato brána dokáže pomocí bezdrátových technologií sdružit systémy ovládání osvětlení, žaluzií, vytápění, audiovizuální techniky, kamerové systémy a další, pomocí tabletů, chytrých telefonů či domácích počítačů. Obsahuje bezdrátové komunikační protokoly různých výrobců a tak ji lze párovat na různá zařízení těchto výrobců. Pro ovládání systémů v domě je možné si vytvořit vlastní uživatelské prostředí, které je nahráno do tabletu či chytrého telefonu. Dále obsahuje připojení k ethernetu a v rozšířené verzi software i možnost napojení na sběrnici knx. Tento systém lze tedy zakomponovat jako pod systém již fungujícího inteligentního domu postaveného na sběrnici knx, pokud např. investor chce doplnit ovládání z přenosných chytrých telefonů, nebo doplnit svítidla bez stavebních úprav.

Obr.1 – Centrální brána Mediola

Jak tedy systém Mediola funguje? Všechno se odvíjí od centrální brány Medioly, která komunikuje pomocí radiového signálu se spínacími a ovládacími aktory a dotykovým uživatelským ovladačem, případně přes bránu IP nebo knx s nadřazeným systémem. Uživatel pomocí PC nebo dotykového ovladače, příslušný senzor a nebo nadřazený systém přes komunikační bránu vyšle povel (požadavek na zprostředkování funkce) centrále Mediola. Tato brána po zpracování telegramu vydá příkaz příslušnému aktoru, který povel vykoná. Schematicky je přenos této informace zobrazen na obrázku 2. Představu o centrální bráně Mediola a uživatelských ovladačích si dokážeme jistě vytvořit. Jak si vybavit ale třetí skupinu prvků tzv. aktorů a senzorů? Senzory jsou určeny k vysílání povelů při nastavené změně události. Senzory mohou být teplotní, pohybové, kouřové, dešťové, vlhkostní, nebo celé meteostanice apod.. Aktory jsou výkonné prvky, které plní požadované povely. Patří mezi ně spínače, stmívače, RGB ovladače, které lze snadno uschovat do elektroinstalačních krabic nebo do sádrokartonových podhledů. Dalšími mohou být např. termostatické hlavice. Všechny použité senzory a aktory pracují s bezdrátovou technologií a jejich komunikační protokoly jsou implementovány v centrální bráně Medioly. Akční členy jdou samozřejmě ovládat i pomocí běžných tlačítek, u kterých je v instalační krabici osazen bezdrátový modul komunikující přímo s aktorem. Díky bezdrátovému přenosu odpadá nutnost použití doplňující kabeláže a tak se instalace obejde bez rozsáhlých stavebních zásahů, v čemž je hlavní výhoda tohoto systému

Obr.2 – Schéma systému Mediola

V dalším pokračování textu si uvedeme příklady využití systému Mediola s použitím některých aktorů a senzorů. V prvním přiblížení stojí za zmínku skutečnost, že Mediola komunikuje přímo se systémy inteligentních žaluzií, znamená to, že přes uživatelské rozhraní můžeme ovládat tyto stínící prvky přímo bez potřeby dalších komunikačních bran. Stejně tak lze ovládat audiovizuální systémy podporovaných výrobců a po připojení k media serveru lze z pohodlí pohovky například prohlížet rodinné fotografie, či spustit film nebo hudbu. Další komunikace probíhá již přímo se senzory nebo aktory. Na obrázku 3 jsou uvedeny některé podporované senzory systémem mediola a na obrázku 4 jsou vyobrazeny naopak některé podporované aktory .

Obr.3 –Senzory (bezdrátový senzor teploty a vlhkosti, bezdrátový senzor pohybu, bezdrátový senzor kouře)

U osvětlovacích soustav se dá aplikovat tento systém jak při návrhu nového osvětlení, tak k předělání stávajícího osvětlení na inteligentní. Zajímavou volbou je, kdy můžeme zautomatizovat osvětlení, které je projektováno a realizováno klasickou formou instalace. Názorně si výměnu přiblížíme na jednoduchém příkladu. V krabici stávajícího vypínače se spojí fázové přívody a přímo u svítidla se předřadí stmívací nebo pouze spínací aktor, tyto lze instalovat do krabice pod původní vypínač (záleží na prostorových možnostech). Stávající vypínač se nahradí novým tlačítkem a bezdrátovým modulem pro tlačítko, který se umístí pod tlačítko do krabice. Nemusejí se provést vůbec žádné stavební zásahy a svítidlo s takto aplikovanými prvky a využitím systému Mediola se stává plně automatizované. Lze jej ovládat a stmívat z tabletů, chytrých telefonů, dálkově přes PC, ale je zachována i funkce ovládání spínacím prvkem umístěným na zdi. Světla lze ovládat i přes čidla PIR. Podobným způsobem přes spínací aktory se pak ovládají předokenní rolety, nebo spínané zásuvky. U spínaných zásuvek se aktor nainstaluje opět přímo pod zásuvku do její krabice. Při používaní různých spínacích aktorů je potřeba brát velkou zřetel na správné dimenzování.

Obr.4 – Aktory (bezdrátový spínač pod omítku, bezdrátový stmívač, bezdrátová ovládací termostatická hlavice)

Další aplikací můžou být kouřová čidla, která když zaznamenají nežádoucí stav vyšlou povel a poté může následovat řada vykonaných akcí, např. sepnou se aktory odtahových ventilátorů, chytrý telefon Nás upozorní hláškou na nežádoucí stav (únik plynu, kouře apod.).

Instalací bezdrátových teploměrů, vlhkoměrů, spínacích aktorů, bezdrátových termostatických hlavic a rekuperačních ventilátorů lze zařídit komfortní prostředí v místnostech, jak z hlediska vlhkosti, tak z hlediska tepelné pohody. Systém pracuje plně automaticky sám a udržuje nastavené podmínky v místnosti, tj. čidlo teploty a vlhkosti vysílá povely a termostatická hlavice (řízení teploty) spínací aktor rekuperátoru (řízení větrání) je vykonávají. Opět lze prioritně tyto prvky ovládat přes uživatelské prostředí, či pomocí nástěnných bezdrátových tlačítek. Pro řízení teploty v místnostech lze využít i místo čidel teploty bezdrátových termostatů. Při volbě prvků záleží na konkrétní aplikaci a dle této je potřeba při návrhu postupovat.

Na tabletech a chytrých telefonech, či domácích počítačích, lze zobrazovat snímky ze zabezpečovacích kamer. Pomocí telefonu lze například zakódovat či odkódovat zabezpečovací systém a při poplachu alarmu jsme ihned informováni.

Závěrem lze říci, že systém mediola sjednocuje pomocí bezdrátových technologií ovládání veškerých systémů užívaných v budovách do jednoho, který lze ovládat z neomezeného počtu uživatelských ovladačů odkudkoliv v budově a případně za využití informačních technologií i mimo budovu.

Mezi Mediolou podporované výrobce lze zařadit např. Internorm, EQ3 se systémem FS20, Homematic, Intertechno, HomEassy, Elro Home Kontrol, Gira, Mediola Light Manager a další.

Obr.5 – Příklad obrazovky systému MEDIOLALG system spol. s r.o. je oficiálním distributorem výrobků značky MEDIOLA v ČR. Můžete je přímo zakoupit v našem e-shopu: http://www.lgsystem.cz/eshop/domaci-automatizace/.

Pokud chcete poradit, jak systém MEDIOLA nastavit a vybrat vhodné komponenty pro celý systém inteligentní domácnosti kontaktujte přímo našeho obchodního zástupce, který Vám pomůže vybrat vhodné technické řešení: http://www.lgsystem.cz/kontakt/.

Zpět do archívu