Solární ohřívače a ventilační panely

Solární ohřívače a ventilační panely Vám pomohou bezobslužně a s nulovými provozními náklady větrat, vysušovat a temperovat jakékoli prostory.

Solární ohřívače a ventilační panely

Jak zařízení fungují?

 • 100 % na principu solární energie.
 • S nulovými provozními náklady Vám umožňuje přivádět do místnosti ohřátý čerstvý vzduch zvenku (typy SolFresh15, 30, 31 a 45) či ohřívat vzduch z místnosti (typ SolHeat30).
 • Čerstvý venkovní vzduch nebo vzduch z místnosti je nasáván do uzavřené jednotky.
 • Černé absorbéry slunečních paprsků spolu s průhledným krytem z tvrzeného skla vytvářejí skleníkový efekt a ohřívají tak vzduch uvnitř panelu, běžně o 25-40°C (dle typu panelu).
 • Fotovoltaická část ohřívače vyrábí elektrickou energii pro napájení ventilátoru.
 • Ventilátor dodává vzduch flexibilní hadicí do místnosti.
  Typy panelů
  Z hlediska funkčního využití panelů nabízíme dvě skupiny výrobků:


  a) Panely přivádějící čerstvý ohřátý vzduch zvenku - typy SolFresh
  První skupinou panelů (typy SolFresh15, 30, 31 a 45) jsou produkty, které umožňují nasávat čerstvý vzduch zvenku. Tyto panely mají ve spodní části nosného rámu otvory, kterými se do jednotky nasává čerstvý vzduch. Tento vzduch se v komoře solárního panelu ohřeje díky solární energii o 25 - 40°C a poté je dodáván ventilátorem do místnosti. Tímto způsobem použití tak budete za slunečního svitu provětrávat místnost, zbavovat ji pachů, okysličíte vzduch a zároveň budete místnost temperovat.

  b) Panely ohřívající vzduch z místnosti - typ SolHeat
  Druhá skupina panelů (typ SolHeat30) Vám umožní ohřev vzduchu z Vaší místnosti. Přívodní otvor panelu přivádí vzduch z místnosti, následně jej v solární komoře kryté tvrzeným sklem ohřívá a pomocí ventilátoru ve výstupním otvoru dodává ohřátý vzduch zpět do místnosti. Ventilátor je napájen z fotovoltaického panelu. Tím dochází k ohřevu místnosti a snížení vlhkosti v ní.


  Přínosy a výhody

  • Ohřívá vzduch s nulovými provozními náklady - šetříte tak značné částky za vytápění Vašich domů, chat, karavanů apod.
  • Snižuje relativní vzdušnou vlhkost ve Vašich sklepích, denních pokojích apod. Již žádná vlhká zdiva a pach z tlejících pokojů.
  • Větrá zcela automaticky Vaše prostory - s výkonem ventilátorů až 120 m3/hod.
  • Zabraňuje vzniku a šíření plísní - díky podstatnému zvýšení teploty vzduchu a snížení vzdušné vlhkosti zabraňuje vzniku a šíření plísní a dalších mikroorganismů.
  • Nezatěžuje životní prostředí – využívá pouze solární energii.
  • Nevyžaduje Vaši přítomnost i několik měsíců.
  • Bezpečnost - žádný plamen, žádné připojení na elektrické vedení anebo plyn.
  • Účinnost - spojením fotovoltaického panelu a panelu ohřevu do společné konstrukce se dosahuje až 5ti násobně vyšší účinnosti.
  • Úspora - ve střední Evropě tvoří náklady na vytápění až 75 % celkových provozních nákladů na objekt. Solární ohřívač Vaše výdaje za vytápění podstatně sníží.
  • Bezodpadovost - podpora vytápění, vytápění bez kouře, popela a dalších odpadů.
  • Jednoduchost –montáž si v naprosté většině případů provádí sám zákazník.
  • Vysoká životnost - kryt z tvrzeného skla odolává extrémním teplotám (jak nízkým tak vysokým), větru, krupobití a sněhu.
  • Nezávislý systém - nevyžaduje napojení na stávající topnou ani na elektrickou síť.
  • Sada zahrnuje vše potřebné: sadu pro montáž na zeď, vnitřní difuzor, flexibilní trubici pro vedení vzduchu skrze stěnu, prachový filtr, regulátor s termostatem umožňující zcela automatický provoz panelu.


   Kde se solární ohřívače vzduchu používají?
   • v obytných a komerčních budovách
   • na chatách, chalupách a letních sídlech
   • v zahradních domcích
   • v karavanech
   • ve sklepních prostorách
   • v zimních zahradách
   • ve skladovacích prostorách
   • na fotbalových a jiných sportovních kabinách
   • v oblastech bez elektrifikace


   Produkty solární ventilace můžete zakoupit přímo v našem e-shopu: http://www.lgsystem.cz/eshop/domaci-automatizace/solarni-systemy/solarni-ventilace/.

Zpět do archívu