Spínání zátěže v režimu “ ZELENÝ BONUS“

Automatická regulace vlastní spotřeby elektřiny v režimu “ ZELENÝ BONUS“

Spínání zátěže v režimu “ ZELENÝ BONUS“

Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných zdrojů, např. z fotovoltaické elektrárny (dále FVE), v režimu tzv. „zeleného bonusu" podporuje zájem spotřebovat co největší podíl vyrobené energie přímo v místě výroby.    Z tohoto důvodu provozovatelé FVE hledají možnosti co možná největší spotřeby elektrické energie z vlastní výroby. FVE však dodává po většinu doby velmi proměnlivý okamžitý výkon, je poměrně náročné se tomuto režimu přizpůsobit pomocí manuálního nebo jednoduchého časového zapínání a odpínání spotřebičů. Lépe je celou úlohu řešit automaticky, podle aktuálního stavu výroby energie. Dále uvedený princip spínání zátěže podle okamžité nadvýroby energie z FVE nabízí kompletní řešení všech dílčích úloh, které vedou k zautomatizování celého měření a řízení zátěže.

Jedná se o:

  • průběžné získávání hodnot okamžité výroby a okamžité vlastní spotřeby energie
  • výpočet hodnoty momentální nadvýroby energie z FVE a řízení spínání přídavné zátěže

Informace o momentální výrobě a vlastní spotřebě energie získáme z digitálních elektroměrů pomocí pulzních výstupů. Tyto pulzní výstupy přivedeme a vstupy dvojitého čítače impulzů (UDM60), který, po správném nastavení poměru pulz/kW, zobrazí na prvním displeji aktuální výkon FVE přímo v kW a na druhém pak přebytek energie (rozdíl mezi okamžitou výrobou a spotřebou). Výstupní reléový modul pak tento přebytek energie porovnává s přednastavenými hodnotami pro ovládání jednotlivých zátěží (1 až 4 zátěže podle požadavku

zákazníka). Pro každou zátěž je možné definovat zvlášť mez připojení, hysterezi a zpoždění při sepnutí a odpojení.

Zpět do archívu

Soubory ke stažení