Rekonstrukce osvětlení chodeb panelových a bytových domů

Je to již pár desítek let, kdy v České republice proběhla v rozsáhlém měřítku výstavba panelových domů. Tyto domy disponují rozsáhlými soustavami schodišť a chodeb, které musí být osvětlovány. Většina domů používá stále původní osvětlovací soustavy, které již v důsledku své zastaralosti nepřináší uživatelům, požadovaný komfort. V mnoha případech za využití schodišťových automatů se rozsvěcejí celé komplexy těchto společných prostor a to je v mnoha případech energeticky výrazně nevýhodné. Další problém nastává, kdy následkem výtržnictví se světelné zdroje ze svítidel ztrácejí a obsluha je musí nahrazovat. Z předešlých okolností vznikají finanční ztráty a osvětlování společných prostor se stává výraznou složkou jak v energetických nákladech, tak v nákladech provozních.

Rekonstrukce osvětlení chodeb panelových a bytových domů

S využitím moderních světelných zdrojů, se dá výše uvedeným skutečnostem do určité míry zabránit. Budeme-li mluvit o rekonstrukci společného osvětlení v chodbách panelových domů, tak abychom dosáhly úspor a zlepšení komfortu, musíme využít novodobých technologií. Těmito technologii máme na mysli zejména svítidla s využitím LED zdrojů a pohybových čidel. Každé svítidlo má integrovaný LED zdroj, který svým výkonem odpovídá požadované osvětlenosti. Tento zdroj je přesně vyměřen právě tomuto svítidlu a tak odpadá možnost úmyslného odcizení za vidinou obohacení se. Svítidla jsou osazená pohybovými senzory, které spínají v okamžiku registrování osoby, odpadá tak nutnost stisku tlačítek. Dle zapojení může být sepnuta pouze určitá skupina svítidel. Toho je využito ke snížení energetické náročnosti a většinou jsou spínána po patrech. Není ale vyloučeno spínat svítidla jednotlivě nebo naopak zabudovat možnost trvalého svitu určitých svítidel. Výrazné energetické úspory se dosáhne díky menší spotřebě elektrické energie LED světelných zdrojů a dále také právě tzv. spínáním po patrech. Výhoda spínání po patrech spočívá ve správném časovém nastavení spínačů svítidel, kdy se v daném patře svítí pouze po nezbytně nutnou dobu. Příkladem je, že pokud příchozí osoba bydlí např. ve třetím patře, je zbytečné rozsvěcet v patrech vyšších. Zároveň je zbytečné rozsvěcet i v druhém a třetím patře ve stejném okamžiku příchodu jako v patře prvním. Tohoto se dosáhne právě pomocí pohybových senzorů a spínání po patrech při zaznamenání pohybu osoby. Po takovéto jednoduché rekonstrukci lze například dosáhnout úspor až 16000 Kč ročně za jeden vchod v provozování sedmipodlažního panelového domu.

V závěru článku je uvedena příkladem kalkulace rekonstrukce osvětlení chodeb, kdy v kalkulaci je obsažen sedmi podlažní panelový dům o třech vchodech. Schodiště tohoto domu jsou umístěna v jádru komplexu a tak nemají žádné průsvitné prvky, které by je spojovali s exteriérem. Z tohoto důvodu, je na přání investora instalováno v každém podlaží jedno svítidlo, které svítí 24 hodin denně. Ostatní svítidla jsou osazeny pohybovým senzorem a spínána samostatně. Předmětem kalkulace je osazení světelných LED zdrojů, s a bez pohybových senzorů, výměna kabelových tras, zapojení, nastavení a otestování soustavy. Kalkulace naopak neobsahuje revizi, stavební úpravy, nové jistící prvky – předpoklad je využití starých rezervních. Výsledná doba realizace zakázky je pak stanovena na 8 dní.

Příklad cenové kalkulace rekonstrukce osvětlení panelového domu
Světla s pohybovým senzorem LED 9W - 48 ks 51 168 Kč
Světla bez pohybového senzoru LED 10W - 24 ks 19 584 Kč
Kabelové trasy - cca 500m 8 792 Kč
Kabely CYKY - J 3x1,5mm2 - cca 600 m 6 512 Kč
Šrouby, propojovací vodiče, pásky, příchytky, wago svorky apod… 4 500 Kč
Práce a doprava 84 940 Kč
Celkem bez DPH 175 496 Kč
DPH 21% 36 854 Kč
Cena celkem včetně DPH 212 350 Kč

Výsledná cena zakázky je potom hlavně dána požadavky investora a množstvím podlaží, kde je osvětlovací soustava rekonstruována.

Pokud chcete udělat nezávaznou nabídku pro Váš bytový dům kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vás navštíví společně s naším projektantem a vytvoří řešení šité přímo na míru Vašich požadavků: http://www.lgsystem.cz/kontakt/.

Zpět do archívu