Regulace topení

Jak ušetřit náklady za topení

Regulace topení

 

Teplo a pohodlí je pro každého člověka velmi důležitou součástí života. Potřebu tepla pociťujeme obzvláště v zimních měsících. Průměrná topná sezóna však trvá 8 měsíců. Náklady na vytápění bytových i nebytových prostor tvoří však podstatnou část našich pravidelných výdajů. Mnoho lidí proto zvažuje, jak vytápění zefektivnit a náklady tak co nejvíce snížit. Přitom nemusí ani dojít ke složitým stavebním úpravám. Často mohou být řešením jednoduché instalace nějakého šikovného zařízení, nejlépe cenově dostupného, aby se nám počáteční investice brzy vrátila.

Jak to funguje

Topí-li se v objektu elektřinou nebo plynem, je teplo předáváno do prostoru pomocí výměníku tepla a energie se spotřebovává až v samotném topném zařízení. Výměníky tepla rozlišujeme na:

     

  • 1. konvektory - tepelná energie je vyráběna pomocí plynového hořáku nebo elektrického topného článku

 

  • 2. radiátory - dochází k uvolňování tepelné energie z horké vody nebo páry.
  •  

Pro ohřev vody (páry) je možné použít různé druhy kotlů fungujících na bázi elektřiny, plynu a tuhých paliv. Pokud používáte k ohřevu topných těles vodu, je to jinak. Kotel ohřívá vodu v okruhu vytápění a dodává jí do topných zařízení - radiátorů. Na cestě mezi kotlem a jednotlivými radiátory však dochází k teplotním ztrátám a tím i vyšším finančním nákladům na energie. Ty můžete podstatně snížit, použijete-li vhodná řešení regulační techniky.

Regulační technika

Investice do regulační techniky pro radiátory patří k vůbec nejrychleji návratným investicím, které můžete v oblasti energií realizovat. Významnou změnu v úsporách tepelné energie představuje systém individuálního řízení vytápění IRC (Individual Room Control). Při jeho užití dochází k energetickým úsporám cca 30% a investice se pak vrací přibližně po 3 letech, kdy počítáme současnou cenu tepla. Samozřejmě lze očekávat nárůst cen za tepelnou energii a proto se bude návratnost ještě snižovat.

IRC pracuje na principu řízení teploty zvlášť pro každou místnost. Těží z toho, že v místnostech, které zrovna nevyužíváme nebo ve kterých není potřeba tolik teplo, vytápíme na nižší teplotu. Tím lze ušetřit i několik desítek procent energie. To může být uplatněno u mnoha typů budov – rodinných domů, administrativních budov, penzionů, škol, atd.

Výhodou systému je udržování takzvané pohodlné teploty. Lidské tělo je velice citlivé už na rozdíl teploty už 2°C. Tento rozdíl pak IRC udržuje automaticky a zamezuje tak i nepříjemnému chladu od oken.

Jaké jsou možnosti?

  • Obyčejný kohout

Ovládání výkonu radiátoru pomocí obyčejného kohoutu je sice nejjednodušší možností obsluhy, ale také tou nejméně vhodnou. Je drahá, nepřesná a pracná. Často je také nespolehlivá, protože s přibývajícím časem se kohouty zanáší a omezuje se tak jejich funkčnost.

  • Termostatické hlavice

Přínosem bylo zavedení tzv. termostatických hlavic, se kterými se dnes setkáme již u většiny radiátorů. Ty se jednoduše namontují na původní ventil. Předností termostatických ventilů je především nízká pořizovací cena a tím i rychlá návratnost investice. Ventily s termostatickými hlavicemi nepoužívají žádnou pomocnou energii. Reagují pouze na odchylku mezi nastavenou a skutečnou teplotou v místnosti. Požadovanou teplotu uživatel určí manuálním nastavením hlavice na příslušnou hodnotu.

 

7 ekonomických zásad

Zásada č.1

V první řadě byste měli nastavit teplotu v souladu s aktuální potřebou. Regulace je zásadou číslo jedna při úsporách za topení. Proto je vhodné pořídit si termostatické hlavice. Ty reagují na zisk tepla v místnosti (např.ze slunečního záření, žárovek nebo sporáku) a zavřou ventil topení, čímž zamezí zbytečnému zvyšování teploty.

Ještě lepší je si pořídit termostatické hlavice s bezdrátovým termostatem. Výhodou je umístění termostatu do prostoru v místnosti většinou na zeď. Termostat snímá skutečnou teplotu v prostoru a podle přednastavených hodnot reguluje hlavici. Úspora spočívá v tom netopit zbytečně v době, kdy to není potřeba, např. ve všedních dnech mezi 8 až 16 hodinou, když není v místnosti nikdo přítomen, nebo když se zrova větrá otevřeným oknem. V tomto případě se nastaví v zařízení nižší teplota a začne se tedy topit na nastavenou pokojovou až po 16 hodině. Pak si například nastavíte vypnutí v 23:00 a zapnutí opět v 6:00 dalšího dne. Můžete také nastavit v každém regulátoru různou tepotu podle toho, v jaké místnosti se nachází (obývací pokoj, ložnice, pracovna, atd.).

Zásada č. 2

Před topná tělesa nestavte nábytek ani jiné rozměrnější předměty, zbytečně tak bráníte teplu, aby se rozprostřelo v prostoru.

Zásada č. 3

Na noc zatahujte závěsy, snížíte tím tepelné úniky. Ve dne, když topíte, je nechte naopak roztažené. Uvolníte tak cestu teplu.

Zásada č. 4

Aby v domě nevznikaly plísně, je nutné pravidelně větrat. Nevětrejte však moc dlouho, a to především v dobách mrazů. Je dobré také při větrání vypnout topení.

Zásada č. 5

Zaizolujte netěsnosti okolo rámu oken, balkónových a vstupních dveří.

Zásada č. 6

Pokud místnost déle než dva dny nevyužíváte, udržujte v teplotu alespoň 7 °C.

Zásada č. 7

Životnost regulačních zařízení můžete několikanásobně prodloužit pravidelným servisem.

 

Termostatické hlavice s časovým spínačem

Energeticky ještě úspornější jsou termostatické hlavice s časovými spínači. Zde zajišťuje regulaci topného tělesa servopohon, který ovládá ventil radiátoru pomocí malého elektromotoru. Můžete nastavit požadovanou teplotu zvlášť pro konkrétní den a čas. Možnost nastavení dvou teplotních úrovní a regulace teploty po 0,5°C.

Bezdrátový termostat a hlavice

Nejúspornějším řešením je regulace pomocí bezdrátového termostatu, termostatické hlavice a okenního, či dveřního bezdrátového čidla.  Obousměrný bezdrátový termoregulátor umožňuje pohodlné a přímé ovládání servopohonu. Celkem je možné ovládat až 8 bezdrátových servopohonů. Prostřednictvím dodatečně zabudovaného přijímacího modulu může také termostat komunikovat s domácí bezdrátovou centrálou FHZ 1000. Změny nastavení teploty nebo časování můžete provádět nejen lokálně, ale také z centrálního místa. Bezdrátový termostat se přitom hlásí v pravidelných intervalech centrále, která v případě poruchy ihned spustí alarm. Pro maximální energetickou účinnost dokáže FHT 80b vyhodnotit až čtyři bezdrátová čidla dveří a oken FHT 80 TF a snížit během větrání místnosti teplotu topení na definovatelnou hodnotu. Po zavření okna se opět nastaví předchozí požadovaná teplota. Nabízené sady poskytují praktický, rychlý a kompletní vstup do systému, jsou vždy demontovatelné a rozšiřitelné. Při použití tohoto regulátoru (a FHZ 1000) lze do systému zapojit až 15 dalších místností. Samozřejmě lze FHT 80b použít také jako samostatný nezávislý prostorový regulátor bez centrální ovládací jednotky.

 

Náš typ! Úsporná sada bezdrátového termostatu topení FHT 80BTF

Termostatické hlavice naleznete zde.

Sady pro regulaci topení naleznete zde.

 

Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace je regulace zdroje tepla na základě venkovní teploty, při uchování konstantní teploty v místnosti. Tepelné ztráty budovy jsou závislé na venkovní teplotě. Princip ekvitermní regulace teploty není nic složitého, spočívá v řízení teploty topné vody radiátoru v domě podle venkovní teploty. Jde o to, aby teplota v místnosti zůstala zachována na kýženém stupni, když dojde ke snížení venkovní teploty. Toho se docílí zvýšením teploty dodávané topné vody do topení. O toto se stará směšovací ventil, který k ohřáté vodě vycházející z kotle přimíchává ochlazenou vodu, vracející se z topných těles zpět do kotle.

Zavedením ekvitermní regulace se zbavíte nepříjemného kolísání teploty a získáte značnou úsporu energie. Energie se ušetří tím, že se topné těleso neohřívá na maximum, aby vydalo nevyšší výkon, ale je do něj přiváděna topná voda pouze takové teploty, aby pokryla tepelné ztráty. Radiátor pak vydá jen takový tepelný výkon, který stačí k ohřátí místnosti na danou teplotu v závislosti na teplotě venku.

 

Centrály a přednastavené sady naleznete zde.

Zpět do archívu