Rychlý návod k nastavení regulace vytápění HomeMatic

Systém Homematic® patří k velmi oblíbeným sadám domácí automatizace. Jedná se o relativně levný systém a jeho instalaci lze provést svépomocí. Dnes Vám přinášíme zkrácený návod, jak celou sadu nainstalovat a zprovoznit. V návodu naleznete postup, jak centrálu spárovat s mobilním zařízením se systémem Android. Celý systém pak můžete ovládat ze svého smartfonu.

Rychlý návod k nastavení regulace vytápění HomeMatic
Párování ventilu HH-CC-VD a termostatu HH-CC-TC

 • Na termostatu dlouze podržet tlačítko OK (3 vteřiny)
 • Na ventilu dlouze podržet jediné tlačítko, které je pod krytem baterií (také 3 vteřiny), na ventilu by neměla běžet kalibrace
 • Na displeji ventilu i termostatu se začne odpočítávat čas, a jakmile se úspěšně s komunikují na termostatu blikne OK a na obou zařízeních bude svítit anténka (během párování bliká), v případě neúspěchu se anténka nezobrazí a na termostatu se rozsvítí NOK

Párování termostatu HH-CC-TC a okenního spínače HM-Sec-SC

 • Postup na termostatu je stejný jako v případě ventilu
 • Pod krytem okenního spínače je malé kulaté tlačítko (musí se zmáčknout špičatým předmětem)
 • Po stisku tohoto tlačítka se rozbliká oranžově ( = režim párování), po úspěšném spárování se rozsvítí LED zeleně v opačném případě červeně. A na termostatu se blikne OK v případě úspěchu
 • Při úspěšném provedení předchozích úkolů bude na displeji termostatu svítit ikonka otevřeného okna v případě, že oddálíte magnet od okenního senzoru. Objevování a mizení ikony se děje okamžitě po změně stavu na senzoru, bez žádné časové prodlevy
 • Pro resetování spínače dlouze stisknout tlačítko, které bylo pro párování, LED se rozbliká červeně, potom pustit tlačítko a znovu stisknout (na 3 vteřiny) a LED se rozbliká rychleji, potom pustit tlačítko a LED se rozsvítí červeně (reset proběhl v pořádku)

Párování termostatu HH-CC-TC a centrály HM-Cen-3-1

 • Na termostatu je potřeba dlouze stisknout tlačítko menu (3 vteřiny)
 • Tím se dostaneme do nastavení, kde najdeme KON, potvrdíme, dále dáme ADD a běží 20 vteřin na spárování s centrálou
 • Na centrále stiskneme dlouze šipku doleva (3 vteřiny) (na centrále běží 1 minuta na spárování)
 • Termostat napíše OK, když se vše zdaří
 • Centrála napíše počet nově nalezených zařízení
 • Zjištění IP adresy centrály: zmáčknout Menu/ok => network => pomocí šipek najít IP Address a zmáčknout OK a centrála napíše na displej svojí IP adresu
 • Po připojení na webserver centrály: otevřít na PC, který je ve stejné síti jako centrála, webový prohlížeč a do adresy napsat IP adresu centrály
 • V nastavení (Einstellungen) je 8 skupin:
  Geräte Posteingang – nová zařízení
  Geräte – zařízení
  Räume – místonosti
  Gewerke – zařízení
  Systemvariable – systémové proměnné
  Favoriten - oblíbené
  Benutzerverwaltung - Správa uživatelů
  Systemsteuerung – systémová nastavení
 • Po spárování nového zařízení s centrálou se toto zařízení objeví v Nová zařízení (Geräte Posteingang), zde je potřeba zařízení potvrdit (fertig) (rozpoznání zařízení – ve sloupci Name je číslo, které je napsáno pod čárovým kódem na daném zařízení
 • Poté se dá nově přidané zařízení přidat k nějaké místnosti nebo skupině
 • Pro přidání do místnosti otevřete v nastavení záložku Místnosti (Räume), zde je seznam všech místností. Pro přidání je potřeba kliknout na Přidat kanál (Kanal hinzufügen) a vybrat požadované zařízení a vše potvrdit.
 • Pro nastavení teploty kliknout na záložku Status und Bedienung, dále je rozložení obdobné jako v nastavení. Vybrat požadované zařízení a provézt změnu např. teploty

Konfigurace termostatu HM-CC-TC

 • při krátkém stisku tlačítka menu lze nastavovat režimy řízení
  Manu – manuální nastavení pevné teploty (jako obyčejný termostat)
  Auto – řízení teploty se řídí definovaným programem pro daný den
  Cent – nastavení pevné teploty podobně jako při režimu Manu, ale nastavení se řídí Instrukcemi z centrály
  Prog – Holiday/Party mód – po zvolenou dobu je nastavena určitá teplota a až tato doba uplyne, nastaví se původní režim termostatu. Při zvolení tohoto režimu, nejdříve musíme nastavit cílový čas, ten potvrdíme, nastavíme cílové datum, kdy má tento režim skončit, potvrdíme a nastavíme teplotu, která se má udržovat. Na displeji potom svítí ikona kufru a datum a není aktuální, námi nastavený čas konce programu
 • nastavení komfortní teploty a nočního režimu (ikona sluníčko/měsíček) toto slouží pro snadné přepínání mezi denním a nočním režimem, bez použití přednastaveného časového programu pro editaci teplot v těchto režimech podržte více jak 4 vteřiny tlačítko s ikonkou sluníčko/měsíček. Dostanete se do nastavovacího režimu, otočným kolečkem zvolte nejdříve teplotu pro denní režim, potvrďte OK, potom pro noční režim, opět potvrďte. Na displeji blikne OK a režimy jsou změněny
 • položky v menu:
  PRG – nastavení automatického týdenního režimu
  DAT – nastavení data a času
  VST – zobrazení statusu servopohonu (úroveň zapnutí, nabití baterie, síla signálu)
  WST – zobrazení statusu okenního senzoru (úroveň zapnutí, nabití baterie, síla signálu)
  KON – spárování s centrálou HM-Cen-3-1
  DEC – nastavení času pro periodické odstraňování vodního kamene
  C/F – přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita
  A/S – nastavení, zda zobrazit aktuální teplotu, nebo teplotu nastavenou
  T/H – zobrazení pouze teploty, nebo přepínání teploty a vlhkosti na displeji
  LIG – nastavení podsvícení displeje
  OFF – nastavení offsetu pro různé ventily přihlášené na jeden termostat
  EPO – nastavení pozice hlavice ventilu v případě dlouhé ztráty signálu, nebo vybitých Baterií
  WOT – nastavení udržované teploty při otevřeném okně
  RES – reset do továrního nastavení

  Ovládání centrály HM-Cen-3-1 pomocí mobilního zařízení se systémem Android

  • centrálu připojíme k napájení a poté připojíme síťový kabel
  • centrála dostane IP adresu, kterou je potřeba zaznamenat (stisknutí Menu/Ok přejdeme do menu, zvolíme položku Network a dále najdeme IPaddress a po stisknutí Menu/Ok centrála napíše IP adresu, kterou dostala)
  • firmware centrály musí být minimálně verze 1.504
  • upgrade firmwaru: v nastavení (einstellungen),zvolit olvádací panely (Systemsteuerung), zvolit položku centrální údržba (zentralen-wartung) a potom v první půlce okna první tlačítko od vrchu je vyhledat aktualizace, potom je tam okénko pro napsání cesty, kde je nový FW uložen a poslední tlačítko je aktualizovat, potom ještě vyskočí několik potvrzovacích oken, které doporučuji přeložit přes překladač. Po potvrzení všeho je další postup indikován na displeji centrály
  • dále je potřeba nainstalovat patch
  • v nastavení (einstellungen),zvolit olvádací panely (Systemsteuerung),potom zvolit další software a vybrat umístění patche (centrála to nainstaluje a restartuje se, opět vše píše na displeji)
  • na mobilní zařízení je potřeba nainstalovat aplikaci s názvem Homedroid
  • pro ovládání je potřeba aby mobilní zařízení a centrála byla ve stejné místní síti (nebo je potřeba zajistit pevnou IP adresu a v routeru nastavit přesměrování – pouze pro zkušené učivatele)
  • po stisknutí tlačítka menu v aplikaci je potřeba zadat IP adresu centrály do kolonky Server Address a dát Full Synchronization a aplikace načte senzory a spínače z centrály

  Bezdrátový kontakt HM-LC-Sw1-FM

  • párování dle návodu (na 4 vteřiny sepnout kontakt – nutno připojit nějaký externí vypínač)


  Komponenty systému Homematic® naleznete v našem eshopu
  http://www.lgsystem.cz/eshop/domaci-automatizace/?filtr=YToxOntpOjEyMTthOjE6e2k6MDtzOjQ6IjE3MTIiO319&page=1&order_desc=down&order=title&producer=0

Zpět do archívu