Jak zprovoznit sadu FHT 80BTF

Komfortní sada je dodávána s hlavicí, termostatem a spínacím kontaktem na okno. Všechny prvky mezi sebou komunikují bezdrátově. K sadě je dodáván český návod nicméně při instalaci můžete narazit na několik drobnějších problémů. Proto jsme pro Vás připravili vlastní návod, který Vám pomůže vyhnout se některým nepříjemnostem.

Jak zprovoznit sadu FHT 80BTF

Připravili jsme tento rychlý a zkrácený návod, který Vás v několika bodech provede, jak hlavice a termostat za sady FHT 80BTF od firmy Conrad co nejrychleji nainstalovat a zprovoznit. Originální návod Vám může připadat nejasný a trošku těžkopádný. Náš návod stačí číst bod po bodu a dělat přesně to, co je v něm uvedeno. Po této rychlé instalaci se můžete pustit do podrobného studování originálního návodu.1. Nastavení termostatu

 • Vložte do termostatu FHT80B-3 baterie
 • Veškeré hodnoty se nastavují točítkem a potvrzují tlačítkem PROG
 • Točítkem nastavte rok a potvrďte tlačítkem PROG
 • Točítkem nastavte měsíc a potvrďte tlačítkem PROG
 • Točítkem nastavte den v měsíci a potvrďte tlačítkem PROG
 • Točítkem nastavte údaj hodin a potvrďte tlačítkem PROG
 • Točítkem nastavte údaj minut a NEPOTVRZUJTE
 • Před odkliknutím nastavení minut proveďte instalaci regulačního ventilu dle bodu 2
 • Pokud jste omylem odkliknuli hodnoty minut začne termostat vyhledávat po dobu 120s zařízení (hlavice a okenní snímače). Vzhledem k tomu, že zařízení nejsou připravena je třeba celé nastavení termostatu opakovat, vyjmout baterie z termostatu a zažít znovu od začátku

Termostat nainstalovaný v ložnici našeho zákazníka

2. Instalace regulační hlavice

 • Otevřete kryt pouzdra regulační hlavice a vložte baterie se správnou polaritou (nakreslena v pouzdře)
 • Na displeji regulační hlavice se postupně zobrazí identifikační kód např. C1 41 C2 06, tento kód si zapište (4106)
 • Regulační hlavice vypíše na displeji údaj A1 a zasouvá regulační kolík do polohy plného otevření ventilu.
 • Po ukončení přestavení regulační hlavice se zobrazí na displeji hodnota A2
 • Po zobrazení hodnoty >A2 je regulační hlavice připravena k montáži na ventil
 • Vybereme správnou redukci podle typu ventilu. Sada redukcí pro ventily Danfoss je součástí balení regulační hlavice (viz. obrázek). Pro ostatní ventily se redukce dodávají samostatně.
 • Demontujeme stávající termostatickou hlavici z ventilu. POZOR, aby nedošlo nedopatřením při demontáži termostatické hlavice k uvolnění ventilu. Ventil je pod stálým tlakem horké vody a mohlo by dojít k opaření osoby nebo znečištění okolí unikajícím topným médiem.
 • Následně provedeme montáž regulátoru ventilu s pomocí vybrané sady redukcí. Redukci montujeme vnějším závitem směrem od radiátoru topení.
 • Dokončení montáže potvrdíme stisknutím tlačítka na hlavici, dokud se neozve pípnutí (potvrzení přijetí informace hlavicí)
 • Regulační hlavice provede automatickou kalibraci a po jejím ukončení zobrazí na displeji symbol blikající antény
 • V tomto stavu je regulační hlavice ve stavu připravenosti pro vyhledávání.
  • Pokud se objeví na displeji hodnota F2 byla hlavice špatně nainstalována
  • Pokud nerozsvítí ikonka antény je regulační hlavice spárována na jiný prvek. Protože je spárování jedinečné je nutno tento starý údaj vymazat a provést párování znovu. Na hlavici dlouze podržíme tlačítko dokud se neozve pípnutí a na displeji se neobjeví nápis AC. Opět stiskneme tlačítko na regulačním ventilu dokud se neozve pípnutí. Následně se zobrazí na displeji regulačního ventilu symbol antény a probíhá nové párování.

Hlavice nainstalovaná v ložnici našeho zákazníka

3. Pokračování nastavování na jednotce termostatu

 • Potvrdíme nastavení minut
 • Po odkliknutí nastavení minut se spustí odpočítávání časového intervalu 120s. Po tuto dobu vyhledává termostat zařízení.
 • Na displeji termostatu se zobrazí identifikační kód.
 • Úspěšné spárování se projeví pípnutím hlavice regulačního ventilu.
 • V časovém intervalu 120s rychle postupte k bodu 4.

4. Instalace okenního snímače

 • Vložte baterie do okenního snímače.
 • Během 120s odpočítávání párován na termostatu přibližte magnet k zaoblené straně okenního snímače (simulujete zavřené okno).
 • Čekejte na doběhnutí času hledání termostatu.
 • Okenní spínač během vyhledávání bliká.
 • Pokud jste nestihli spárovat okenní kontakt musíte vyjmout baterie z termostatu a opakovat jeho inicializaci dle bodu 1. Regulační hlavice zůstává spárována.

Okenní snímač v ložnici našeho zákazníka

5. Testy

 • Tlačítkem FUNCTION přepneme termostat do manuálního módu.
 • Nastavíme točítko na maximum. Na displeji se objeví místo teploty údaj ON.
 • Na regulačním ventilu do 120s problikne ikonka antény a hlavice se začne přesouvat na hodnotu plného otevření (99%).
 • Otevřete okno a čekejte 120s na ikonku otevřeného okna na displeji termostatu. Přiblížení/oddálení magnetu je indikováno LED diodou (oddálení rozsvítí se , přiblížení, třikrát blikne – časové zpoždění cca 2s od změny ).

No, a máte vyhráno! Základní nastavení je hotovo! Gratulujeme.

Sadu můžete přímo zakoupit v našem e-shopu: http://www.lgsystem.cz/eshop/domaci-automatizace/centraly-a-prednastavene-sady/prednastavene-sady/fht-80btf/.

Zpět do archívu

Soubory ke stažení