Jak zprovoznit centrálu FHZ1000 systému FS20

Bezdrátová domácí centrála dokáže regulovat teplotu až 8 termostatických hlavic a až 15 termostatů. Navíc vám centrála umožňuje ovládat až 15 dalších komponent bezdrátového spínacího systému FS20. Prostřednictvím centrály můžete spojit dohromady, do tzv. maker, ovládání více různých funkcí nebo příkazů. Díky obsousměrné komunikaci může připojený termostat hlásit centrále neobvyklé odchylky teploty a při překročení určitých hodnot se spustí akustický i optický alarm. Spojení s bezdrátovým voličem telefonních čísel (není součástí dodávky) umožňuje zaslání informace o poplachu na váš mobilní telefon.

Jak zprovoznit centrálu FHZ1000 systému FS20

FS20 patří k základním systémům automatizované domácnosti. Jeho předností je nízká cena a poměrně slušný výkon. Systém FS20 má velmi dobrý poměr výkon/cena. Dnes Vám přinášíme stručný a rychlý návod k nastavení centrály celého systému. Návod popisuje rychlé nastavení systému a připojení termostatů a hlavic.

1. Zprovoznění centrály

 • Zapněte všechny termostaty
 • Vložte baterii do centrály FHZ1000
 • Nyní nastavíme časové údaje
 • Veškeré hodnoty se nastavují točítkem (1) a potvrzují tlačítkem PROG (3)
 • Točítkem nastavte rok a potvrďte tlačítkem PROG
 • Točítkem nastavte měsíc a potvrďte tlačítkem PROG
 • Točítkem nastavte den v měsíci a potvrďte tlačítkem PROG
 • Točítkem nastavte údaj hodin a potvrďte tlačítkem PROG
 • Točítkem nastavte údaj minut a potvrďte tlačítkem PROG
 • Nyní se spustí automatické vyhledáváni po dobu 120s (displej sestupně čítá čas do konce vyhledávání)
 • Po dokončení čítání přistupte k nastavení centrály

2. Nastavení centrály

Vkládání termostatu do centrály
 • Stiskněte šipku vpravo (5)
 • Točítkem (1) nastavte položku „Sonderfkt“
 • Stiskněte šipku vpravo (5)
 • Točítkem (1) nastavte položku „H-Regler“
 • Stiskněte šipku vpravo (5)
 • Točítkem (1) nastavte kód aktivního termostatu
  • Alternativně lze místo výběru aktivního termostatu vybrat „CODE XXXX“, potvrdit tlačítkem OK (6) a točítkem (1) zvolit první polovinu čísla, pak potvrdit tlačítkem OK (6) a točítkem (1) zvolit druhou polovinu čísla
 • Potvrďte tlačítkem OK (6)
 • Dále navolte název místnosti. Předefinované názvy volte točítkem (1), názvy jsou pouze německy. Pro počeštění je nejvhodnější upravit název „Bad“ stiskem tlačítka OK (6). Šipkami (5)(7) posunujte kurzor a točítkem (1) volíte znak na vybrané pozici. Po dopsání názvu potvrďte tlačítkem OK (6)
 • Do úvodní obrazovky se vrátíte opakovanými stisky šipky vlevo (7)
Vymazání termostatu z centrály
 • Stiskněte šipku vpravo (5)
 • Točítkem (1) nastavte položku „Sonderfkt“
 • Stiskněte šipku vpravo (5)
 • Točítkem (1) nastavte položku „H-Regler“
 • Stiskněte šipku vpravo (5)
 • Točítkem (1) nastavte položku „Loschen“
 • Stiskněte šipku vpravo (5)
 • Točítkem (1) navolte termostat, který chcete smazat (pro vymazání interního regulátoru točte vlevo)
 • Potvrďte tlačítkem OK (6)
 • Do úvodní obrazovky se vrátíte opakovanými stisky šipky vlevo (7)
Přejmenování termostatu
 • Stiskněte šipku vpravo (5)
 • Točítkem (1) nastavte položku „Sonderfkt“
 • Stiskněte šipku vpravo (5)
 • Točítkem (1) nastavte položku „H-Regler“
 • Stiskněte šipku vpravo (5)
 • Točítkem (1) nastavte položku „Namen and.“
 • Stiskněte šipku vpravo (5)
 • Točítkem (1) navolte termostat, který chcete přejmenovat
 • Potvrďte tlačítkem OK (6)
 • Dále navolte název místnosti. Předefinované názvy volte točítkem (1), názvy jsou pouze německy. Pro počeštění je nejvhodnější upravit název „Bad“ stiskem tlačítka OK (6). Šipkami (5)(7) posunujte kurzor a točítkem (1) volíte znak na vybrané pozici. Po dopsání názvu potvrďte tlačítkem OK (6)
 • Do úvodní obrazovky se vrátíte opakovanými stisky šipky vlevo (7)
Test nastavení centrály
 • Stiskněte šipku vpravo (5)
 • Točítkem (1) vyberte regulátor
 • Stiskněte šipku vpravo (5)
 • Točítkem (1) navolte teplotu
 • Potvrďte tlačítkem OK (6)

Centrálu můžete zakoupit přímo v našem eshopu: http://www.lgsystem.cz/eshop/domaci-automatizace/centraly-a-prednastavene-sady/centraly/fhz-1000/?q=fhz%201000

Doporučené příslušenství k centrále:

Bezdrátová spínací zásuvka FS20 ST-3

Nasaďte bezdrátovou spínací zásuvku jednoduše do příslušné síťové zásuvky a připojte světla, ventilátory nebo jiné elektropřístroje na bezdrátovou spínací zásuvku a už můžete přes svůj bezdrátový spínací systém FS20 nebo bezdrátovou domácí centrálu FHZ 1000 dálkově ovládat připojené spotřebiče. Navíc je obsluha možná také přímo na spínací zásuvce.

Zásuvku můžete zakoupit přímo v našem eshopu: http://www.lgsystem.cz/eshop/domaci-automatizace/spinani-spotrebicu/do-zasuvky/fs20-st-3/

Úsporná sada bezdrátového termostatu topení FHT 80BTF

Obousměrný bezdrátový termoregulátor umožňuje pohodlné a přímé ovládání servopohonu obsaženého v dodávce. Celkem je možné ovládat až 8 bezdrátových servopohonů. Prostřednictvím dodatečně zabudovaného přijímacího modulu může také termostat komunikovat s domácí bezdrátovou centrálou FHZ 1000 a vyměňovat si s ní vzájemně data. Změny nastavení teploty nebo časování můžete provádět nejen lokálně, ale také z centrálního místa. Bezdrátový termostat se přitom hlásí v pravidelných intervalech centrále, která v případě poruchy ihned spustí alarm. Pro maximální energetickou účinnost dokáže FHT 80b vyhodnotit až čtyři bezdrátová čidla dveří a oken FHT 80 TF a snížit během větrání místnosti teplotu topení na definovatelnou hodnotu. Po zavření okna se opět nastaví předchozí požadovaná teplota. Nabízené sady poskytují praktický, rychlý a kompletní vstup do systému, jsou vždy demontovatelné a rozšiřitelné. Při použití tohoto regulátoru (a FHZ 1000) lze do systému zapojit až 15 dalších místností. Samozřejmě lze FHT 80b použít také jako samostatný nezávislý prostorový regulátor bez centrální ovládací jednotky.

Sadu můžete přímo zakoupit v našem e-shopu: http://www.lgsystem.cz/eshop/domaci-automatizace/centraly-a-prednastavene-sady/prednastavene-sady/fht-80btf/

Zpět do archívu