Inteligentní dům - moderní elektroinstalace

Home page  /  Domácí automatizace  /  Články  /  Případové studie  /  Inteligentní dům - moderní elektroinstalace

Komentáře k článku

Jaký je mezi těmito dvěma typy vlastně rozdíl? V kostce řečeno klasickou elektroinstalaci charakterizuje několik skutečností. Hlavním rozlišným znakem je, že ovládací a silové obvody jsou navzájem propojeny, tudíž ovládání jednotlivých prvků nelze po realizaci zakázky již měnit. S množstvím silových kabelů, které jsou vedeny přes rozbočovací krabice ke spínacím prvkům a pak zase zpět k vlastním spotřebičům souvisí i vyšší náročnost na stavební práce. Oproti tomu sběrnicový systém umožňu…

Vrátit se zpět na článek