Ukončení realizace projektu Odborný rozvoj zaměstnanců LG SYSTEM spol. s r.o., reg.č. CZ.1.04/1.1.02/94.00737

Naše společnost LG System, spol. s r.o. 30.4.2015 úspěšně ukončila realizaci projektu Odborný rozvoj zaměstnanců LG SYSTEM spol. s r.o., reg.č. CZ.1.04/1.1.02/94.00737.

Naše společnost LG System, spol. s r.o. 30.4.2015 úspěšně ukončila realizaci projektu Odborný rozvoj zaměstnanců LG SYSTEM spol. s r.o., reg.č. CZ.1.04/1.1.02/94.00737.

Cílem projektu bylo pomoci stávajícím zaměstnancům upravit jejich úroveň znalostí a dovedností tak, aby se mohli lépe adaptovat na svou současnou pracovní pozici a na nároky, které na ni budou nově kladené v budoucnu. Tohoto cíle bylo úspěšně dosaženo prostřednictvím realizace komplexního vzdělávacího programu.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státní rozpočtem ČR.

Zpět do archívu